سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خلیلی شایان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از راه های متداول کاهش دبی نشت نیروی زیرفشار و گرادیان خروجی درپی نفوذپذیر سازه های آبی استفاده اهز دیوره های سپری و بلانکت است جهت براورد پارامترهای فوق نتایج حاصل از انجام آزمایشهای مختلف برروی یک مدل آزمایشگاهی به همراه حل معادله لاپلاس با روش اجزای محدود مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت و دقت مناسب روش اجزای محدود دربراوردزیرفشار نشت و گرادیان خروجی نشان داده شد با استفاده از مجموعه داده های آزمایشگاهی و عددی نمودارهایی جهت تعیین دبی نشت گرادیان خروجی و نیروی زیرفشار درشرایط عدم حضور سپری و حضور دیوراه سپری با طول و موقعیت های مختلف درطول کف بند ارایه گردید دریک طول ثابت اگرچه دیواره سپری بالا دست و پایین دست به ترتیب درکنترل زیرفشار و دبی نشت گرادیان خروجی موثرتر از بلانکت عمل می کنند لکن بلانکت سبب کاهش توام هرسه تابع هدف خواهد شد.