سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روشنک علی محمدی – استادیار آمار دانشگاه الزهرا (س)

چکیده:

تجزیه و تحلیل سری های زمانی کاربردهای فراوانی در زمینه های گوناگون دارد. تحلیل روند یکی از مباحث مهم در مبحث درونیابی و پیش بینی سری های زمانی است. برای بررسی روند می توان از روش های رگرسیون پارامتری و ناپارامتری استفاده کرد. دلیل به کارگیری روش های ناپارامتری، انعطاف پذیری بیشتر و محدودیت کمتر آن نسبت به روش پارامتری است. این مقاله به بررسی روش های پارامتری و ناپارامتری برازش روند و مقایسه آنها در یک مساله کاربردی پرداخته می شود.