سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشنگ قمرنیا – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
مختار قبادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات
الهام میری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی
مریم جعفری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

تخمین دقیق تبخیر و تعرق برای مطالعات بیلان آبی تاسیسات آبی مدیریت و طراحی سیستم های نوین ابیاری و مدیریت منابع آب و … مورد نیاز می باشد به منظور تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی سیاه دانه، تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرمانشاه انجام شد برای این منظور از سه لایسیمتر زهکش دار به قطر ۱/۲ و ارتفاع ۱/۴ متر استفاده شد ضریب گیاهی که بصورت تبخیر – تعرق گیاه به تبخیر – تعرق پتانسیل گیاه مرجع تعریف شده است برای محاسبه نیاز آبی سیاه دانه لازم می باشد میزان تبخیر – تعرق گیاه سیاه دانه از لایسیمتر برابر ۷۰۵/۸۴ میلی متر محاسبه گردید. میزان تبخیر – تعرق گیاه مرجع با روش پنمن – مانتیث – فائو ۸۳۹/۱۸ میلیمتر به دست امد میزان بارندگی در دوره رشد ۱۳۸/۹۱ میلیمتر بود ضریب گیاهی سیاه دانه در دوره ابتدایی رشد، دوره رشد میانی و انتهایی به ترتیب ۰/۵۸ ، ۱/۲۳ و ۰/۶۷ محاسبه شده است.