سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید خفاجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
احد بناکار – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صالحیون – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

گوجه فرنگی و محصولات تبدیلی آن یکی از مهمترین تولیدات صنایع تبدیلی درجهان می باشند دارای مقدارزیادی ماده لیکوپن است که دارای خواص زیادی می باشد ضریب انتشار حرارتی a یک ماده غذایی بستگی به ترکیبات آن از جمله مقدار آب ساختار ودرجه حرارت دارد از ضریب انتشار حرارتی مواد غذایی برای طراحی و بهینه سازی فرایند انتقال حرارت در حالت ناپایدار بهره میگیرند و درمدلسازی و کنترل در فراورده های مواد غذایی استفاده می کنند دراین مطالعه رفتار خشک شدن و تاثیر شرایط مختلف خشک کردن برضریب انتشار حرارتی انرژی مصرفی و نرخ خشک شدن با استفاده از خشک کن جریان هوای گرم درسرعت هوای ثابت ۱/۵۰ و ۲/۵۰ متر برثانیه و آون در ۴ سطح دمایی ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ درجه سلسیوس مورد بررسی قرارگرفت . ماکزیمم نرخ کاهش رطوبت مربوط به خشک کن هوای گرم درسرعت ۱/۵ متربرثانیه و دردمای ۷۰ درجه سلسیوس می باشد مقدارآن برابر با ۰/۳۵ با انرژِی مصرفی برابر ۶۶۰۰ کیلوژول می باشد.