سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم منصوریار – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود اسناوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

احداث سازه های مختلف بر روی شیروانی های خاکی ، به دلیل قرار گیری آنها در مجاورت مناطق مسکونی از دیرباز امری متداول بوده است.امروزه با پیشرفت فناوری و احداث خاکبرداری ها وخاکریزهای مصنوعی در راهسازی ،سدهای عظیم خاکی و مناطق مسکونی، نیاز به بررسیعلمی این پدیده بیشتر احساس می شود. روشهای مختلفی برای بررسی پایداری شیب ها وشیروانی ها ارائه شده که از جمله آنها می توان به روشهای تعادل حدی همانند روش فلینیوس ،بیشاپ و نیز روش آنالیز حدی اشاره نمود. هدف مشترکی که در تمامی این روشها دنبال می شود بررسی پایداری شیب های طبیعی و مصنوعی و تعیین ضریب اطمینان پایداری آنها می باشد. به عبارت دیگر،هدف یافتن حداقل ضریب اطمینان پایداری وسطح گسیختگی متناظر با آن که شیروانی در امتداد آن لغزیده و گسیخته خواهد شد، می باشد.در این مقاله سعی شده است تا یک شبکه عصبیمناسب جهت بدست آوردن ضریب اطمینان شیروانی های خاکی ارائه شود. داده های مورد استفاده در این شبکه اطلاعات مربوط به ۵۰ شیروانی خاکی بوده که در نرم افزارslide مدلسازی گردیده که از مجموعه داده ها، داده های ۳۹ شیروانی برای آموزش و ۱۱ شیروانی برای امتحان انتخاب شده است. پس از بررسی های به عمل آمده معلوم شد که نتایج حاصل ازاین شبکه عصبی از دقت بسیار خوبی برخوردار است و می توان از آن در کنار استفاده از سایر روش های متدوال جهت محاسبه ضریب اطمینان شیروانی ها بهره گرفت.