سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات در شکل دهی مطلوب ورق های فلزی، پدیده بازیابی کشسان در طول باربرداری می باشد که منجربه برگشت فنری و انحنای دیواره جانبی می گردد. بنابراین پیش بینی برگشت فنری و انحنای دیواره جانبی برای تولید محصولات دقیق ضروری می باشد. در این تحقیق، تأثیر پارامترهای ضریب اصطکاک، نیروی ورقگیر، ضخامت و استحکام تسلیم ورق بر میزان برگشت فنری و انحنای دیواره جانبی در فرایند شکل دهیU شکل ورق هایی از جنس فولاد دو فازی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این عوامل از نرم افزار اجزای محدودABAQUS استفاده شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایش های عملی مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمایش های عملی، نتایج شبیه سازی اجزای محدود را تصدیق می کنند. پس از حصول اطمینان از صحت روش تحلیل المان محدود بوسیله تست های تجربی، روش تحلیل المان محدود با نرم افزارABAQUS به عنوان ابزاری قدرتمند، سریع و مؤثر جهت انجام بررسی بعضی پارامترهای مهم فرایند خمکاریU شکل ورق، مانند نیروی ورقگیر، ضریب اصطکاک، ضخامت و استحکام تسلیم ورق معرفی می گردد در نهایت با استفاده از نرم افزارMINITAB که یک نرم افزار آماری می باشد، نتایج شبیه سازی اجزای محدود تجزیه و تحلیل شده و معادلاتی برای پیش بینی مقادیر برگشت فنری و شعاع انحنای دیواره جانبی با استفاده از مقادیر ضریب اصطکاک، نیروی ورقگیر، ضخامت و استحکام تسلیم ورق بدست می آید.