سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
سامره شاهدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
زینب علیزاده – کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده:

رسیدن به جایگاهی که یک زن درمرحله اول نخواهد و سپس نگذارد کسانی که به بهترین تعبیر نامحرم خوانده شده اند ازهیچ یک از لطافت ها و زیباییهای جسمی و روحی او خبردار گردند احساسی است که درتعالی و رشد وجودی او بسیاراثربخش است و از این بالاتر هماهنگی تامی با شاکله کلی ساختارهستی اش دارد که رسیدن به این درک و شناخت کنش و رفتار وپوشش خاصی را به همراه دارد که همان محجوب بودن و با حجاب ظاهر شدن و حجاب داشتن است اما با نهایت تاسف و تالم دیده میشود که درجامعه دینی ما که ارزشی به نام حجاب درایات بسیار و روایات گوناگونی مورد تاکید قرارمیگیرد آسیب و معضل بی حجابی با سیرورشد سرسام آوری درحال اشاعه و گسترش است رویش قارچ گونه شبهاتی که حقیقت این حکم اسمانی را زیرسوال می برد و مترادف خواندن آن با محدودیت عقب ماندگی را فریاد می کشد مجالی برای سکوت نمی گذارد آن هم راجع به حکمی که از پشتوانه موثر و تمام قامت فطرت و عقلانیت برخوردار است.