سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید میردامادی – دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
شادی آقاقزوینی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

دراین تحقیق اثر نیسینو نانوکپسولهای لیپوزومی حاوینیسین درمهار رشد سه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز استافیلوکوکوس اورئوس واشرشیاکلی مورد بررسی قرارگرفت MIC نیسین بعد از ۷۲ ساعت برای لیسیتریا مونوسیتوژنز ۲mg/ml یا IU/mL 2000 و درمورد استافیلکوکوس اورئوس ۳mg/ml یا ۳۰۰۰IU/mL بود اما هیچ اثر ممانعتی برروی اشرشیا کلی مشاهده نشد و این باکتری پس از ۲۴ ساعت درتمام غلظت های نیسین رشد کرده درمرحله بعد این پژوهش پنیر UF به همراه تیمار حاوی نیسین آزاد و لیپوزوم های حاوی نیسین تولید شد هر سه باکتری مورد آزمایش بطور جداگانه به ریتنتیت تلقیح شدند و روند مهار آنها طی حدود ۵۰ روز نگهداری مورد بررسی قرارگرفت دراین مقاله نقش نانوبیوتکنولوژی درحفظ و نگهداری مواد غذایی درحجم نیمه صنعتی ارایه خواهد شد.