مقاله بخش ششم: علائم، تعاریف و اصطلاحات ژنتیک پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۹۴۱ تا ۲۹۴۵ منتشر شده است.
نام: بخش ششم: علائم، تعاریف و اصطلاحات ژنتیک پزشکی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی نژاد محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بخش ششم با تعاریف و اصطلاحات مورد استناد ژنتیک پزشکی مانند ژن، هموزیگوت، هتروزیگوت، صفت بارز و نهفته، فنوتیپ و ژنوتیپ، گشن گیری، هیبریداسیون، هتروژنی، پلیوتروپی، ژن های هم زور، و فنوکپی آشنا می شوید.
در ژنتیک پزشکی هم مانند سایر رشته های علوم علائمی وجود دارد که به سهولت فهم مطالب و خلاصه نویسی آن کمک می کند. در تهیه شجره نامه که پایه بررسی بیماریهای ارثی می باشد از این علائم استفاده می شود (اشکال صفحه ۲۹).