سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده فاطمه زین العابدینی – کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، گیلان، ایران
محمدخان بابایی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
مهرگان مهدوی – استادیار دانشکده فنی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده:

شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان بانکی یکی از فعالیت های بازاریابی در یانکداری الکترونیکی است. تکنیک های داده کاوی می توانند در حجم زیاد داده های مشتریان، به کسب دانش نهان برای پشتیبانی از تصمیمات بازاریابیکمک کنند. مسئله اصلی، چگونگی به کارگیری تکنیک های داده کاوی و بازاریابی در بخش بندی و تحلیل رفتار مشتریان و انتخاب گروه های ارزشمند برای اتخاذ استراتژی های بازاریابی هدف می باشد. مدل پیشنهادی مقاله بر مبنای متدولوژی استاندارد CRISP می باشد سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مدل تحلیل RFM به بخش بندی، شناسایی و تحلیل رفتار مشتریان بانکداری الکترونیکی و تعیین میزان ارزش هر یک از آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از الگوریتم قوانین وابستگی به یافتن ارتباط بین ویژگی های مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که به کارگیری تکنیک های خوشه بندی و مدل تحلیل RFM می تواند مشتریان با ارزش بالا را شناسایی نموده و با استفاده از رتبه بندی هر یک از گروه ها، به تخصیص برنامه های استراتژی بازاریابی هدف، متناسب با ارزش هر گروه از مشتریان بپردازند.