سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا صالح زاده – دانشگاه اصفهان
آرش شاهین –

چکیده:

هدف ازاین مقاله استفاده ازالگوی تلفیقی خوشه بندی وahp برای بخش بندی و اولویت بندی مشتریان بانک سامان قم است دراین تحقیق بعدازجمع آوری داده ها خوشه بندیبروی آنها انجام شده و سپس با استفاده ازahp خوشه ها اولویت بندی شدها ست بعدازخوشه بندی تعدادخوشه ها چهارعدد تعیین شده و اولویت خوشه ها به ترتیب خوشه دوم خوشه سوم خوشه اول و خوشه چهارم بدست آمده است.