سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود زیدآبادی – گروه مهندسی برق و کامپوتردانشکده فنی دانشگاه تهران
رضا آقایی زاده ظروفی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

پردازش تصاویر پزشکی به دلیل حیاتی بودن موضوع کاری با اهمیت و در عین حال مشکل می باشد. ماده سفید، ماده خاکستری و مایع مغزی- نخاعی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده مغز انسان هستند. برای کاربردهای تحقیقاتی، تشخیصی و درمانی، بخش بندی حتی الامکان دقیق این اجزاء مورد نیاز است. این کار معمولا بر روی تصاویر تشدید مغناطیسیMRI) انجام می شود. در این مقاله روشی بر اساس الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی EM) و به کمک تبدیل موجک ها (wavelet transform به صورت مالتی رزولوشن ، برای بخش بندی سه جزء اصلی تشکیل دهنده مغز انسان از روی تصاویر T1-MRI ارائه شده است. برای بررسی عملکرد روش از تصاویر ساختگی و واقعی استفاده شده است.