سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت اله باتمانقلیچ – قطب کنترل و پردازش هوشمند گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهر
حمید سلطانیان زاده – قطب کنترل و پردازش هوشمند گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهر
بابک نجاراعرابی – قطب کنترل و پردازش هوشمند گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهر

چکیده:

هدف این مقاله ارائه روشی است که با استفاده از مدل Medial Representation (m-Rep تصاویر تشدید مغناطیسی را به طور خودکار بخش بندی نماید دراین راستا ما از چند مدل که با یکدیگر تعامل Interaction)دارند استفاده میکنیم و این تعامل ما را به بخش بندی درست تری می رساند برای ایجاد تعامل تابع انرژی جدیدی تعریف می کنیم سپس با استفاده از یک روش عددی بنام Trust-Region که برای بهینه سازی توابع غیرخطی استفاده می شود تابع مذکور را بهینه می نماییم نتایج عملی دقت بالای روش پیشنهادی را نشان میدهد.