سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود زیدآبادی نژاد – قطب کنترل و پردازش هوشمند گروه برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهر
رضا آقایی زاده ظروفی –
حمید سلطانیان زاده –

چکیده:

بخش بندی بافتهای مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی در بسیاری ازکاربردهای پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در سالهای اخیر استفادها زمدل ترکیبی گوسی در بخش بندی خودکار بافت های مغزی مورد توجه قرارگرفته است از مشکلات مدل ترکیبی گوسی عدم توانایی آن دربحساب آوردن روابط مکانی بین پیکسلهای تصویر است دراین مقاله یک روش جدید بخش بندی تصاویر ام . آرمغزی به سه بخش مایع مغزی نخاعی، بافت خاکستری و بافت سفید برپایه مدل ترکیبی گوسی و تحلیل چند مقیاسی معرفی و نتایج ارزیابی آن با چند روش مطرح دیگر مقایسه می شود برای بررسی عملکرد روش ارایه شده از مجموعه ای از تصاویر شبیه سازی شده و نیز تصاویر واقعی استفاده شده است این مجموعه شامل نزدیک به ۴۰۰۰ تصویر می باشد