مقاله بخش بندی معنادار مدل سه بعدی اجسام براساس استخراج برجستگی ها و هسته جسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بخش بندی معنادار مدل سه بعدی اجسام براساس استخراج برجستگی ها و هسته جسم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش بندی
مقاله مدل های سه بعدی
مقاله فاصله ژئودزیک
مقاله نقاط برجسته
مقاله هسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرلو مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم نژاد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش بندی مدل های سه بعدی، نقش مهمی در پردازش این مدل ها از جمله بازیابی، فشرده سازی و نهان نگاری مدل های سه بعدی دارد. در این مقاله روش جدیدی برای بخش بندی مدل های سه بعدی براساس استخراج نقاط برجسته ارائه شده است. تحقیقات علوم شناختی، تجزیه جسم سه بعدی به بخش های ساده تر را به عنوان یکی از راه های تحلیل و تشخیص اجسام سه بعدی توسط انسان معرفی کرده است. بر این اساس بخش های حاصل از تجزیه جسم سه بعدی، به دو دسته کلی هسته و بخش های برجسته تقسیم می شوند. در روش پیشنهادی، ابتدا مرکز ثقل مدل سه بعدی محاسبه می شود؛ سپس نقطه ای با بیش ترین فاصله اقلیدسی از مرکز مدل به عنوان نقطه برجسته که نماینده بخش برجسته ای از مدل است، انتخاب و همسایگی ژئودزیکی آن از مجموعه جستجوی نقاط برجسته حذف می شود. این فرآیند تا یافتن تمام بخش های برجسته ادامه می یابد. سپس هسته مدل به عنوان قسمتی که سایر بخش های برجسته را به یکدیگر متصل می کند، شناسایی شده و بدین ترتیب بخش بندی مدل سه بعدی صورت می پذیرد. معرفی مرکز ثقل مدل به عنوان نقطه مرجع، استفاده هم زمان از فاصله اقلیدسی و ژئودزیکی و حذف همسایگی نقطه برجسته انتخابی از مجموعه جستجوی نقاط، باعث مقاوم شدن الگوریتم پیشنهادی در برابر تبدیلات جابه جایی، چرخش و تغییر وضعیت مدل و همچنین باعث افزایش سرعت اجرای الگوریتم پیشنهادی نسبت به سایر الگوریتم ها شده است.