سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام فروزنده – دکتری روانشناسی
علی زینالی – دکتری روانشناسی

چکیده:

یکی از مفاهیم جدید درروانشناسی سلامت که فلسفه و زیربنای آن را باید درتعالیم دینی و اعتقادی جامعه بشری جستجو کرد سازه بخشودگی یا گذشت می باشد امروزه رفتارهای مبتنی برگذشت یا بخشودگی توجه بسیاری از محققان حوزه های بهداشت و سلامت را به خود جلب کرده است و نه تنها به لحاظ تربتی اجتماعی و روابط بین فردی می توان به یان سازه توجه خاص داشت بلکه از آنجا که دیدگاه های مذهبی ودینی بران تاکید داشته اند می توان آن را نقطه عطفی درپژوهش های بین رشته ای درنظر گرفته و سودمندی های تربیتی آن را بررسی نمود بخشودگی ها را می توان ص رفنظر کردن فردقربانی از انتقام و کنار گذاشتن خشم علیه فرد متخلف تعریف نمود و پژوهش ها نشان میدهد که گذشت یا بخشودگی با برون گرایی روابط دوستانه داشتن جرات ورزی وجدان مداری وظیفه شناسی باز بودن نسبت به تجربیات تجسم سازی و عقلانی گرایی با بخشودن خود و دیگران درارتباط است دراین مقاله ابتدا به مواردی از توصیه به بخشودگی درمتون دینی پرداخته شده و سپس مفهوم بخشودگی از دیدگاه روانشناسی تبیین و تحقیقات تجربی و پژوهشهای علمی مرتبط با تربیت اجتماعی و روابط بین فردی ارایه گردیده است.