سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حاجیانی – دانشگاه آزاد اسلامی خورموج
احمد کشاورز – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

در تصاویر ابر طیفی بخشبندی به عنوان یک پیش پردازش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله طی دو مرحله با در نظرگرفتن طیف پیکسل در همهی باندها عمل بخشبندی انجام میشود. در مرحلهی اول با استفاده از روش یکنواختسازی ناحیهای تصویر به تعدادی زیر ناحیه تبدیل شده و سپس یک بخشبندی کاملتر با استفاده از روش تخمین مسیر مینیمم بر روی ناحیهها انجام میگیرد. روش پیشنهادی با استفاده از انتخاب مناسب بذرها و در نظر گرفتن مینیمم مسیر پیکسل تا بذر، بخشهای جدید را به وجود میآورد. روش پیشنهادیبر روی تصویرAVIRIS پیاده سازی شده و تعداد نواحی و مرزهای مطلوبتری را نسبت به روشهای دیگر نشان میدهد