سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمشید سلحشور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مریم سلطانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا

چکیده:

بحران عبارت استاز وضعیتی که نظم سیستم اصلی یا قسمتهایی از آن را مختل کرده و پایداری آن را برهم زند درک احتمال وقوع یک بحران از بزرگترین عوامل کاهش صدمات ناشی از بحران است و یکی از مهمترین نکات دراین زمینه تشکیل تیمهای ویژه برای پیشگیری از وقوع بحران است همچنیناز آنجایی که هیچ دو بحرانی کاملا مشابه هم نیستند هرمدیر باید شرایط بحرانی را با سوابق ایجاد آن بحران مشابه سازی کرده وقدرت تصمیم گیری درزمان کوتاه را داشته باشد.