سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد،عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلام
نگار بی غم – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،گ
بهرام نعمتی مقدم –
شعله عبداللهی –

چکیده:

[محمد حسن زاده]

موضوع مقاله عبارت است از بحران و مدیریت بحران. اهداف این مقاله در سه بخش کلی زیر ارائه شده؛ بخش اول شامل؛ تعریف بحران، طبقه بندی بحران ها، ویژگی های بحران و اقدامات لازم در مرحله آمادگی پیش از بحران. بخش دوم شامل؛ تعریف مدیریت بحران، مراحل، اصول ، اجزاء، اهداف و ضرورت مدیریت بحران و اینکه مدیر بحران کیست؟ و در بخش سوم گام های موثری در جهت مدیریت بحران پیشنهاد شده است. راهکارهای ارائه شده نتیجه ی مطالعات و تجارب به دست آمده در عرصه ی فعالیت در سازمان هلال احمر و با توجه به مطالب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده می باشد لذا نتیجه بررسی در پایان نوشتار با بیان ۲۰ نکته برتر در فرایند برنامه ریزی و مدیریت بحران به پایان رسیده است.