سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی متوسل – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربای
فرحناز توحیدی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربای

چکیده:

در اقتصاد جهانی شده، حسابرسی به عنوان ابزاری برای مدیریت صحیح منابع اقتصادی عمل می کند. به علاوه، از آنجایی که حاکمیت شرکتی به عنوان نقش نظارتی ذینفعان در شرکت عمل می کند در سال های اخیر در عمل و در تحقیقاتآکادمیک به خاطر رسوایی های حسابداری و ورشکستگی شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد، هدف اصلی این مقاله بررسی تئوریک نقش حسابرسی در حاکمیت شرکتی است. در ادامه، این مقاله روابط متقابل بین عوامل مختلف حاکمیت شرکتی مثل هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی و مستقل، و فرآیند حسابرسی داخلی بررسیو نقش آنها را در بحران مالی بیان می کند. در نهایت، می توان اذعان نمود که حسابرسی و حاکمیت شرکتی به عنوان دو عامل جلوگیری کننده از وقوع بحران مالی عمل می نمایند.