سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه حاجی بیگلو – عضو گروه پژوهشی مدیریت منابع آب شرکت کاوش پی مشهد
عباسعلی قزل سوفلو – معاونت فنی مهندسی شرکت مشاورکاوش پی

چکیده:

باتوجه به فواید بسیارزیاد اراضی واقع دربستر و حریم رودخانه ها و نقش حیاتی آن درزندگی بشر از دیرباز خطر سیل را پذیرفته است لذا موضوع مدیریت سوانح طبیعی به ویژه سیل ازجایگاه ویژه ای برخوردار است محدوده موردمطالعه حوضه ابریز رودخانه ساری سو بخشی از حوضه آبریز اصلی رودخانه گرگانرود می باشد که دراستان گلستان واقع شده است بررسی فاجعه سیل و پرداختن به موضوع تهیه اقدامات شرایط اضطرار EAP با توجه به سوابق سیلاب درحوضه مورد مطالعه از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله با بررسی رودخانه ساری سو و سیل خیزی محدوده طرح میزان آسیب پذیری روستاهای حاشیه رودخانه و مطالعه سوابق سوانح طبیعی درمنطقه و ارزیابی خسارات احتمالی وارده دستورالعمل اقدامات شرایط اضطرار EAP و همچنین طرح مدیریت بحران اطلاع رسانی از سوی ستاد حوادث روستا به ارگان ها و سازمان های درگیر دربحران کنترل هوشمند وسیستم های هشدار سیل مورد بررسی قرارگرفته و برنامه مدیریت بحران سیل و نقشه های خطرسیل و مسیر فرار برای هریک از روستاهای منطقه طرح پیشنهاد شده است.