سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم ملاشاهی – دانشجوی دکترای جنگلداری دانشگاه تربیت مدرس
منوچهر فرج زاده – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس
وحید فیضی – کارشناسی ارشد جغرافیای_اقلیم شناسی،دانشگاه تربیت مدرس
رباب نوروزی – کارشناس ارشد جغرافیا_اقلیم شناسی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

آب به عنوان منبع حیات یکی از عناصر زیست موجودات زنده است مهمترین رکن بقا و زندگی موجودات زنده تشکیل میدهد که درصورت کمبود رقابت برسر کسب و تصاحب آن بصورت امری ذاتی در بین ساکنان مناطق جغرافیایی تجلی می نماید داشتن منابع آب سالم پیش نیازی ضروری و اساسی برای حفظ کیفیت محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور است از انجایی که در سالهای اخیر منابع آبی کشور موردتهدید انواع الودگی ها ازقبیل پساب های صنعتی کودها و سموم شیمیایی و فاضلابهای شهری قرار گرفته است بنابراین لزوم داشتن یکاستراتژی و برنامه مدون برای حفظ منابع آب وکنترل الودگی های آن به عنوان یک مسئله در بخش زیربنایی کشور مطرح است درنگرش جدیدجهانی آب کالایی اقتصادی اجتماعی و به عنوان نیازهای اولیه انسان محسوب می شود هرچند آب یکی ازمنابع تجدید شونده به شمار می رود اما مقدار آن محدود است.