سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد مهرابی – دانشجوی دکتری سازه
علی خیرالدین – استاددانشگاه سمنان
محسن گرامی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

بحث خرابی پیش روند که عبارت از گسترش خرابی درسازه دراثر یک خرابی موضعی اولیه درآن م ی باشد اولین بار پس از واقعه ساختمان رونان پوینت درسال ۱۹۷۰ درانگلیس مطرح شد که درپی واقعه برجهای دوقلو درسال ۲۰۰۱ درآمریکا به یک بحث فراگیر درانجمنهای مهندسین مرتبط با طرح و اجرای ساختمان های بلندتبدیل شد از آن زمان تاکنون تحقیقات وسیعی دراین خصوص صورت گرفته و تاکنون آیین نامه های کشورهای مختلفیچون انگلیس کانادا آیین نامه کشورهای اروپایی Euro Code) و آمریکا به آ« پرداخته اندو درآمریکا دو آیین نامه دولتی مختص این مبحث شکل گرفته است باهرای غیرعادی تغییر شکلهای بزرگ ناشی از آتش سوزی و عدم اجرا یا طراحی صحیح را می توان به عنوان عامل خرابی موضعی اولیه نام برد دراین مقاله ضمن معرفی بحث خرابی پیش روند به بیان روش آیین نامه UFC 4-023-03که یکی از آیین نامه های دولتی امریکا دراین خصوص است درمورد چگونگی بررسی پتانسیل خرابی پیش رونده درسازه های بتنی پرداخته شده است.