سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمردضا تابش پور – دانشگاه صنعتی شریف استادیار

چکیده:

طیف هم به معنای عام و هم به معنای خاص کاربردهای فراوانی درمهندسی و حتی علوم پایه دارد میتوان به مباحث ارتعاشات با رویکرد طیف نگریست و علاوه برتفسیر برخی ازمسائل ابزاری قدرتمند برای تحلیل و منظورهایطراحی ایجاد کرد مباحث کلاسیک ارتعاشات تصادفی و سری فوریه از مباحث بنیادی دراین قسمت هستند تحلیل و طراحی تحت بارهای تصادفی باد و موج با ابزارحاصل ازطیف میسر میشود البته یک روش ابتکاری درمهندسی زلزله نیز وجود دارد که میتوان با استفادهاز آن به روشی مشابه بارگذاری لرزه ای را انجام داد و سازه ها را دربرابرزلزله تحلیل کرد دراین مقاله مروری برمفاهیم و کاربردهای طیف با رویکردها و تعاریف مختلف ارایه شده است