سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا تابشپور – دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

زلزله حوزه نزدیک شامل تعداد اندکی پالس با پریود بلند می باشد مولفه های حرکت با پریود کوتاه برروی حرکت اصلی وجود دارد دراین نوع زلزله دو اثر مهم وجود دارد اثر جهت گیری و اثر جا بجایی ماندگار زمین، فقط تعداد اندکی از آیین نامه های لرزه اهی اثر زلزله حوزه نزدیک را لحاظ کده اند دراین مقاله یک مطالعه مفهومی برروی پاسخ دینامیکی غیرخطی سیستم یک درجه آزادی معادل ارائه شده است پالس مربوط به زلزله حوزه نزدیک از رکورد مورد نظر استخراج و با یک تابع ساده شبیه سازی شده و به عنوان تحریک در نظر گرفته می شود.