مقاله بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطابقت حقوقی
مقاله کالا
مقاله قرارداد
مقاله انطباق
مقاله ضمانت اجرا
مقاله بیع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: پرتو حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و… می شود. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید. همچنین باید دید در فرض عدم مطابقت حقوقی کالا چه ضمانت اجراهایی در دسترس است. در این مقاله رویکرد نظام های حقوقی ملی و کنوانسیون وین و راه حل های پیش بینی شده در این باره مورد بررسی قرار می گیرد.