سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رضا کرباسی – مهندسی عمران آب و فاضلاب ، شرکت مهندسین مشاور جامع کار سپاهان
اکبر نادری – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان

چکیده:

بتن پلاستیک از اختلاط مصالح سنگی (شن و ماسه ) ، سیمان، بنتونیت، آب و در برخی موارد پر کننده، ساخته می شود. از این نوع بتن معمولا در سازه آببند سدها استفاده می شود در این مقاله تاثیر طرح های مختلف اختلاط وهمچنین استفاده از مواد افزودنی fly ash و silica fume مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: در این مقاله نتایج آزمایشگاهی بیش از ۴۰ طرح اختلاط بتن پلاستیک ساخته شده در اجرای دیواره آب بند بررسی شده است. همچنین ۱۲ نمونه با استفاده از افزودنی fly ash و silica fume درست شد که روی آن ها نیز آزمایشاتی انجام شد. مطالعات نشا ن م ی دهد که مقاومت بتن پلاستیک به نسبت آب به سیمان، میزان بنتونیت، نسبت مصالح سنگی به سیمان، شکل مصالح دانه ای، نوع سیمان، کیفیت سیمان و شیوه تولید آن بستگی دارد. شکل پذیری بتن پلاستیک تابع مقاومت م ی باشد. بتن پلاستیک با مقاومت کمتر شکل پذیری بیشتری دارد وافزایش شکل پذیری بدون کاهش مقاومت عملی نخواهد بود. همچنین شکل پذیری بتن پلاستیک به شرایط آزمایش شامل سرعت بارگذاری و فشار همه جانبه وابسته است. بررسی های بعمل آمده نشان م یدهد که بتن پلاستیک با مقاومت بالا دارای نفوذ پذیری پایینی است به همین جهت سعی شده با استفاده از مواد افزودنی همچونfly ash و silica fume ضمن حفظ مقاومت و مدول کشسانی بتن پلاستیک ، نفوذ پذیری آن را تا حد قابل توجهی کاهش داد