سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بتن غلتکی یک نوع بتن خشک و کم سیمان است که دارای اسلامپ صفر و حرارت هیدراتاسیون کم می باشد. مقداررطوبت این بتن باید در حد مناسبی باشد تا هم در ضمن اختلاط و تراکم امکان پخش یکنواخت خمیری سیمان دربتن فراهم باشد و هم بتوان وزن غلتک ها را تحمل نماید. در این روش به برای اینکه بتن به وسیله کامیون حمل و به و سیله غلتک های مخصوص متراکم می شود. سرعت انجام کار و هزینه های صرف شده بسیار پایین تری از بتنمعمولی است.موارد استفاده از این بتن در ساختمان سدها، اجرای سریع تک لایه های روسازی بزرگ راه ها،گذرگاه ها و اجرای پی های چند لایه ای می باشد. خصوصیات روسازی بتن غلتکی شامل مصرف سیمان کمتر، امکان استفاده از وسایل اجرا متداول در ساخت روسازی های آسفالتی، امکان استفاده از مصالح با کیفیت کمتر از استاندارد بتن معمولی و عدم نیاز به آرماتور، قالب بندی و تعبیه درز می باشد.