سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامی – مهندسی عمران-سازه، کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه صنعتی سهند
علیلو – مهندسی عمران-سازه، کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه صنعتی سهند
افشین – مهندسی عمران-سازه، دکتری، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنع

چکیده:

در این تحقیق که به روش آزمایشگاهی صورت گرفت بتن خودتراکم سبک با استفاده از مواد پلیمری اصلاح شدهاست. در ساخت بتن خودتراکم سبک اصلاح شده با پلیمر سنگدانه سبک پومیس به همراه مواد افزودنی میکروسیلیس، پودر سنگ آهک، فوقروانکننده، آنتیفوم و ماده پلیمری لاتکس استایرن بوتادین رابر SBR استفاده شده است. در تهایت تعداد ۲۴ طرح اختلاط مختلف شامل ۱۲ طرح اختلاط برای بتن خودتراکم سبکمعمولی و ۱۲ طرح اختلاط برای بتن خودتراکم سبک اصلاح شده با پلیمر در تظر گرفته شد. آزمایشهای تعیینشده شامل آزمایشهای تعیین درصد هوا، جریان اسلامپ و تعیین وزن مخصوص خشک بود. با توجه به نتایج می-توان دریافت که استفاده از ماده پلیمری لاتکس استایرن بوتادین رابر باعث بهبود بتن خودتراکم سبک اصلاح شدهبا پلیمر در مقایسه با بتن خودتراکم سبک معمولی میگردد.