سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل غلامی – داتشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
یاسر علیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
حسن افشین – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

یکی از روشهای کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن در برابر عوامل مهاجم محیطی استفاده از مواد پلیمری در بتن است. درمقاله حاضر بتن خودتراکم با استفاده از مواد پلیمری اصلاح شده است. در ساخت بتن خودتراکم اصلاح شده با پلیمر از ماده پلیمری لاتکس استایرن بوتادین رابرSBR) آنتیفوم، میکروسیلیس، پودر سنگ آهک و فوق روانکننده استفاده شده است. این اساس ۲۴ طرح اختلاط مختلف شامل ۱۲ طرح اختلاط برای بتن خودتراکم معمولی و ۱۲ طرح اختلاط برای بتن خودتراکم اصلاح شده با پلیمر درنظر گرفته شده و بررسیهای آزمایشگاهی روی آ نها انجام گرفت. آزمایشهای تعیین شده برای بتن تازه شامل آزمایشهای تعیین درصد هوا، جریان اسلامپ و زمان جریان بود. برای بتن سخت شده نیز آزمایش جذب آب درنظر گرفته شد. برای تعیین جذب آب از نمونه های مکعبی۱۰×۱۰×۱۰ استفاده شد. بررسی ومقایسه نتایج آزمایشها نشان میدهد که افزودن ماده پلیمری لاتکس استایرن بوتادین رابر علاوه بر بهبود در کارآیی باعث میشود تا جذب آب بتن خودتراک م اصلاح شده با پلیمر در مقایسه با بتن خودتراکم معمولی کاهش یافته و در نتیجه دوام آن در برابر عوامل مهاجم محیطی افزایش یابد. با توجه به ماهیت سدها و نیاز به مواد با نفوذپذیری پایین و چسبندگی بالا برای ممانعت از نشت آب و ایجاد چسبندگی مناسب با بتن قدیمی و همچنین نیاز به روانی بالا برای پرکردن کامل محل مورد تعمیر در این نوع سازه ها میتوان گفت بتن خودتراکم اصلاح شده با پلیمر میتواند به عنوان یک ماده مناسب در تعمیر و بازسازی سدها مورد استفاده قرارگیرد.