سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

راحله مشیری – کارشناس مواد غذایی

چکیده:

نوزادان در اولین ماههای زندگی کاملاً به شیر مادر یا شیر فرموله وابسته هستند چربی، منبع اصلی انرژی بخصوص برای نوزادان تازه متولد شده می باشد. تری آسیل گلیسرول بخش اصلی چربی شیر مادر یا شیر فرموله برای نوزادان می باشند. هرچند ترکیب چربیشیر مادر بسته به رژیم مادر در دوران بارداری متغیر می باشد ولی عمدتاً باعث رشد و نمو اپتیمم در کودک می گردد . هم ترکیب وهم ساختار تری آسیل گلیسرولهای غذای کودک ، بر روی ترکیب چربی بافتها تاثیر می گذارند فراوان ترین اسید جرب اشباع شده در شیر انسان با لمیتیک اسید ( اسید چرب عملگر) ( ۰ درصد : ۱۶ ) می باشد که حدوداً ۲۵-۲۰درصد از کل اسید های چرب شیر انسان و ۱۰ درصد انرژی در یافتی در کودک تغذیه شده با شیر مادر را تامین می کند در شیر انسان در ۷۰ درصد موارد پالمیتیک اسیددر موقعیت ۲-sn- تری گلیسیرید جایگزین می گردد. در حالیکه در چربی شیر فرموله بر پایه روغنهای گیاهی در بیش از ۸۰ درصدموارد پالمیتیک اسید در موقعیتهای ۱ sn – و ۳ sn تری گلیسیرید جایگزین می گردد که بدلیل تشکیل صابونهای کلسیم نامحلول در روده باعث کاهش جذب چربی و تشکیل مدفوع سفت و در نتیجه از دست رفتن انرژی، کاهش جذب کلسیم و اثر مشابه بر روی مینرالیزاسیون استخوان می گردد