سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

غلامرضا درخشنده رو – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شیراز
محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی
غلامرضا سعیدی فر – مربی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

چکیده:

از آنجا که خاک طبیعی معمولا غیر از یزوتوپ و غیر هنگن می باشد و توصیف ریاضی خاصی برای اینگونه محیط ها در دسترس نیست، در این حالت بایستی شبیه سازی هیدرولیکی آبهای زیرزمینی و تغییرات ذخیره آب را بوسیله تکنیک های عددی و نرم افزاراهای رایانه ای بررسی نمود. نرم افزارهای متعددی برای شبیه سازی هیدرولیک آبهای زیرزمینی و پخش آلودگی نوشته شده است که برخی از این نرم افزارها به تنهایی و برخی دیگر به عنوان مدولی از برنامه بزرگتر، کاربرد دارند در این تحقیق، از نرم افزار MODFLOW در مدل سازی هیدرولیکی آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه بشار با توجه به داده های میدانی پرداخته شده است. نتایج مدل(میدان سرعتهای بدست آمده) بیانگر این است که با افزایش مدت زمان شبیه سازی، مدل خود را با تنش های وارده بیشتر تطابق داده و تغییرات هد و میدان سرعت در محدوده دشت کاهش می یابد.