سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر کاوسی – دانشیار گروه راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
علی اصغر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس
محمد دیندار – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با استفاده از تکنولوژی های جدید می توان دمای مخلوط های اسفالتی و زمان تراکم آن ها را کاهش داد مزیت کاهش دما صرفه جویی در مصرف انرژی مورد نیاز برای گرم کردن آسفالت است صرفه جویی در مصرف انرژی هنگام تولید مخلوط های آسفالتی علاوه بر کاهش هزینه ها، آلودگی هوا را نیز کم می کند همچنین با کاهش دما در هنگام تولید و تراکم مخلوطهای آسفالتی تولیدگازهای خروجی مضربرای کارگران و استفاده کنندگان کاهش خواهد یافت. مزیت دیگر کاهش دما این است که فراینداکسایش آسفالت حداقل شده که تاثیر مناسبی برعملکرد روسازی می گذارد.