سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد صدقی – کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، عضو هیات علمی گروه منابع طبیعی د

چکیده:

با توجه به محدود بودن منابع انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی از سوختهای فسیلی، استفاده از منابع انرژی زیستی و تجدیدپذیردر دنیا توسعه پیدا نموده است. بیومس چوب به عنوان یک منبع تجدید پذیر و در دسترس، بخش مهمی از منابع بیومس را به خود اختصاص می دهد. بیومس چوب می تواند به منظور تولید سوخت های زیستی اتانول، متانول، زغال چوب و گاز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از بیومس چوب علیرغم مزایا، با چالشهایی نیز مواجه است به همین خاطر در این مقاله، جایگاه بایومس چوب به عنوان ماده اولیه برای تولید سوخت های زیستی و با تاکید بر روی فرآیندهای تولید اتانول از بایومس چوب مورد بررسی قرار می گیرد