سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شاعری خیبری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه بیرجند
مهنازالسادات امیرشاهکرمی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز وزوان
احمد رضا خزاعی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند
غلامرضا میراب شبستری – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

توالی رسوبات پالئوسن- ائوسن به ضخامت ۵۰۵ متر واقع در ۶۵ کیلومتری غرب بیرجند از کنگلومرای قاعدهای، سنگ آهکهای کلسیرودایت و کلکارنایت و چند واحد مارنی (آهک رسی) تشکیل یافته است. بررسی فونای فرامینیفر واحدهای کربناته این توالی منجر به شناسایی ۲۰ جنس و ۲۷ گونه از فرامینیفرای کفزی گردیده و با توجه به ظهور گونههای شناسایی شده ۳ بایوزون تجمعی در این توالی تعیین شده است. با توجه به محدوده چینه شناسی تاکسونهای معرفی شده، محدوده سنی زونهای مشخص شده مربوط به اواخر پالئوسن تا ائوسن میانی میباشد.