سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته سجادی – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
محبوبه امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

سازند های سروک و ایلام از مهمترین سازند های مخزنی منطقه جنوب غرب ایران محسوب می شوند که بدلیل لیتولوژی مشابه (کربناته) تعیین مرز بین آنها با دشواری هایی همراه می باشد. در این مطالعه تعداد ۲۳۰ مقطع میکروسکوپی مربوط به سازند های سروک و ایلام در دو چاه از چاه های حفر شده در میدان های نفتی مارون و آب تیمور مورد مطالعه قرار گرفته اند. ۵ جنس و ۷ گونه از میکروفسیل های پلاژیک و ۱۷ جنس و ۲۶ گونه از فرامینیفرهای بنتیک شناسایی شدند که بر اساس جنس های شاخص موجود، ۴ بیوزون از بیوزون های وایند (Wynd,1965 ) شناسایی شدند که عبارتند از: Rotalia ،Nezzazatinella-Dicyclina assemblage zone ،Rudist debris zone ،Nezzazata-Alveolinid assemblage zone skourensis-algae assemblage zone با توجه به زون های شناسایی شده سن سازند سروک سنومانین – تورونین و سن سازند ایلام سانتونین تعیین گردید. براساس این مطالعه مرز سازند های سروک و ایلام در دو میدان مارون و آب تیمور در بالای زون زیستی ۲۹ وایند (Wynd1965 ) قرار گرفته که در مقیاس میکروسکوپی با ظهور گونه Rotalia skourensis ودرمقیاس ماکروسکوپی بواسطه کارستی شدن و انحلال شدید در رسوبات قابل شناسایی می باشد که خود نشان دهنده تاثیر حرکات ساب هرسی نین در تورونین میانی می باشد.