سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رعیت پیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
حسین مصدق – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
سیدمحمود حسینی نژآد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
محمدرضا طاهری – کارشناس ارشد بخش زمین شناسی

چکیده:

سازند آسماری در چاه شماره ۳۳۱ میدان نفتی مارون جنوب شرق اهواز شامل ۳۶۸ متر نهشته های کربناته با میان لایه هایی از ماسه سنگ و شیل است که بصورت تدریجی روی شیلهای پابده و با ناپیوستگی زیرساند گچساران قرار دارد میکروفونای متنوعی غالبا شامل فرامینیفرهای بنتیک در رسوبات سازند آسماری در این چاه وجود دارد براساس پراکندگی چینه شناسی فونای مذکور: Borelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage zone,Miogypsina-Elphidium sp.14-Peneroplis farsenesis Assemblage zone Archaias asmaricus- Archaias hensoni-Miogypsinoides complanatus Assemblage zone,Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa Assemblage zone که در رسوبات مورد مطالعه شناسایی شده اند مجموعا سن الیگوسن پسین – میوسن پیشین روپلین – بوردیگالین را برای سازند آسماری پیشنهاد می کنند. دراین مطالعه ۳۱ جنس و ۴۲ گونه از فرامینیفرها شناسایی شدند و براساس زون بندی لارسن و همکاران که برپایه داده های حاصل از چینه نگاری ایزوتوپی استرانسیم Sr استوار است ۴ زون زیستی فوق تشخیص داده شده است.