سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهناز گرمابی – دانشگاه پیام نور مشهد، گروه زمین شناسی
عبدالمجید موسوی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهین محمدی – دانشگاه پیام نورتهران

چکیده:

در برش زاوین آخرین نهشته های سازند سنگانه از شیل های تیره رنگ حاوی کنکرسیون تشکیل شده است. بر روی این سازند، نهشته های سازند آیتامیر با تناوب ماسه سنگ های گلاکونیتی و شیل های خاکستری سبز، به طور هم شیب قرار می گیرد. در این برش بخش زبرین سازند آیتامیر دچار فرسایش شده است. با توجه به فونای آمونیتی و نمونه های برداشت شده از ۴ خانوادهHoplitidae H. Douville, 1890 , Brancoceratidae Spath, 1934, Parahoplitidae Spath, 1922وTurrilitidae Gill, 1871 سن آپسین پسین- آلبین پسین برای این برش پیشنهاد می شود.