سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مجیب – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مهدی یزدی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
سولماز افسری کهنه شهری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی بهرامی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این تحقیق چندین برش مختلف از سازند پابده مورد بررسی قرار گرفته است. سازند پابده در این ناحیه شامل آهکهای سیلتی کرمرنگ همراه با لایههای مارنی و میان لایههای نازک شیلی است. در بسیاری از این افقها بقایایی از فسیلهای ماهیهای استخوانی به همراه فسیلهای گیاهی و فرامینیفرهای پلانکتون یافت شده است. فون غالب روزنداران شناور یافت شده در این افقها، گونههای مختلفی از جنسهای گلوبیژرینا و هانتکنینا میباشد. حضور این مجموعه میکروفسیلی مؤید فاصله زمانی ائوسن میانی- پایانی است. همراهی فرامینیفرهای پلانکتون با آثار متنوع گیاهی تأییدی بر محیط دیرینه با آب و هوای گرم و مرطوب و شرایط لبهای- دریایی ناحیه مورد مطالعه در آن زمان است.