سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه بشارت نیا – دانشجوکارشناسی ارشد،مهندسی فناوری اطلاعات،دانشگاه تربیت مدرس ، تهر
طیبه بشارت نیا – دانشجوکارشناسی، مهندسی برق الکترونیک، علوم و تحقیقات فارس، شیراز
الهام جلوداری – دانشجوکارشناسی، مهندسی برق مخابرات، علوم و تحقیقات فارس، شیراز

چکیده:

هوش تجاری یکی از شاخه های دریای بیکران فناوری اطلاعات است، با دامنه وسیعی از تکنیکها، ابزارها و برنامه های کاربردی درارتباط است و هدف آن ارتقای کیفیت عملیات و تحلیل عملیات است. علاوه بر این، هوش تجاری فرآیند تبدیل داده ها به اطلاعات است، به گونه ای که سازمان تجاری را قادر به تجزیه و تحلیل اطلاعات می کند تا بتواند با کسب بینش و درک صحیح، نیازمندی های همه ذی نفعان سیستم را مد نظر داشته باشد .درمقاله حاضرابتدا نقش هوشمندی در کسب و کارهاوضرورت استفاده ازهوش تجاری درسازمانها توضیح داده شده و در ادامه فاکتورهای مهم در ایجاد شرایط مطلوب برای هوش تجاری در سازمان موردبررسی قرارگرفته است. وسپسنکات پایه ای مهم در ساخت یکBIدر سازمان ذکرگردیده،بعد در موردزیرساخت های نرم افزاری وسخت افزاری مورد نیازBI تشریح شده است. و در نهایت مشکلات راه اندازی یکسیستم هوشتجاری در سازمان ها پرداخته شده است.