سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید جوادی آناقیزی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید بهشتی ، اوین
سهیلا محدث – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید بهشتی ، اوین
نسرین نواب صفا – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید بهشتی ، اوین
حمیدرضا قمی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید بهشتی ، اوین

چکیده:

در این تحقیق ، نقش فشار در فرآیند باکتری زدایی سطوح از طریق پباسمای تخلیه سد دی الکتریک مورد بررسی قرار می گیرد. میزان تاثیر پلاسما در باکتری زدایی سطح در فشارهای اتمسفری ، ۴۰۰و ۱۰۰ میلی بار مطالعه می گردد. نتایج حاکی از آن است که با دور شدن از فشار اتمسفری . کار در فشارهای پایین تر درصد بیشتری از سطح تحت تاثیر پلاسما قرار گرفته و به طبع باکتری زدایی می گردد.