مقاله باکتری های بالقوه بیماریزای Xanthomonas campestris در خاک کشتزارهای ری و کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۲ منتشر شده است.
نام: باکتری های بالقوه بیماریزای Xanthomonas campestris در خاک کشتزارهای ری و کرج
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلم (Brassica oleracea)
مقاله خاک
مقاله Xanthomonas campestris
مقاله اگزوپلی ساکارید
مقاله زانتومونادین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی مددی نیره
جناب آقای / سرکار خانم: صعودی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: قدم پریناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باکتری های جنس Xanthomonas از مهم ترین باکتریهای بیماریزای گیاهان زراعی بوده و از عوامل مهم فساد پس از برداشت و خسارت اقتصادی می باشند. در این مطالعه ۷۱ نمونه از خاک کشتزارهای حومه شهرهای ری و کرج جمع آوری شد. غربالگری باکتریها بر روی محیط نیمه انتخابی SX agar، انجام آزمونهای ریخت شناسی و بیوشیمیایی و بررسی دو شاخص ویژه ویرولانس منجر به جداسازی تعدادی جدایه X. campestris در میان باکتریهای رشد یافته احتمالی شد. تراکم نسبی X. campestris در مقایسه با تراکم کل باکتریهای رشد یافته بر روی محیط SX agar، ۰٫۶۹ درصد بود. قابلیت تولید اگزوپلی ساکارید با میانگین تراکم  10.98 gl-1و میانگین ویسکوزیته۱۴۰۳ cP  و نیز وجود پیگمان زانتومونادین با شاخص جذب نوری بیشینه در طول موجهای ۴۴۱٫۰-۴۴۴٫۷ nm به عنوان دو شاخص اصلی ویرولانس این باکتریها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. شناسایی مولکولی ۲۵ درصد از جدایه های واجد فاکتورهای ویرولانس که بطور تصادفی انتخاب شدند، تعلق به گونه X. campestris را به واسطه وجود مارکر ژنی اختصاصی hrcC تایید کرد. این بررسی نشان می دهد که علی رغم نبود گزارشی از شیوع بیماری، باکتریهای X. campestris بالقوه بیماریزا در خاک کشتزارهای کلم در حومه ری و کرج یافت می شوند. به عنوان یک بررسی موردی، وجود این سویه ها در خاک به دلیل ایجاد خسارتهای ناشی از فساد محصولات که در ایران شایع است، حائز اهمیت می باشد.