مقاله بایزید بسطامی در شبه قاره هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بایزید بسطامی در شبه قاره هند
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بایزید
مقاله کشف المحجوب
مقاله شطحیات
مقاله چشتیه
مقاله شطاریه
مقاله سرهندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اندیشه های بایزید را نخستین بار هجویری، در قرن پنجم هجری در شبه قاره منتشر کرد. پس از آن سلسله های صوفیه هند مثل سهروردیه و چشتیه و نقشبندیه و شطاریه و قادریه هر یک به نوعی از اندیشه های بایزید تاثیر پذیرفتند و برخی از آن ها، بایزید را در سلسله سند خود جای دادند. مهمترین مساله صوفیان شبه قاره در قبال بایزید، شطحیات او بود. هجویری نخستین کسی است که به تفسیر و تبیین شطحیات بایزید در شبه قاره دست زده و سنتی از خود به جای گذاشته که سایر صوفیه بعد از او در شبه قاره، تقریبا پا جای پای او گذاشتند. پس از هجویری، اکثر صوفیان در برابر او، حالت انفعالی به خود گرفتند و در آثار خود، جز آن چه در کتب پیشینیان درباره بایزید موجود بود، چیز تازه ای ارائه ندادند و برخی همچون احمد سرهندی نیز در عین احترام والایی که برای او قائل بودند، به نقد حالات و اقوال، خصوصا شطحیات او پرداختند. این پژوهش در پی بررسی و تحلیل سنت به جا مانده از بایزید در شبه قاره است.