مقاله بانک خون بند ناف از ابتدا تاکنون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: بانک خون بند ناف از ابتدا تاکنون
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیوند مغز استخوان
مقاله خون بند ناف
مقاله سلول های بنیادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با افزایش جمعیت، توسعه درمان و دسترسی آسان به پزشک، همگی باعث افزایش تعداد مراجعه کننده به مراکز درمانی گردیده و در این راستا با گسترش علم پزشکی و شناخت بیماری ها و راه های درمان آن ها، پیشرفت های عظیمی حاصل گشته است. بیماری هایی که در گذشته فاقد درمان بودند، هم اکنون قابل درمان هستند. یکی از درمان هایی که توانست جان بسیاری را نجات دهد پیوند مغز استخوان و به دنبال آن استفاده از خون بند ناف، به عنوان جایگزین مغز استخوان می باشد. همین امر باعث تاسیس و گسترش بانک های بند ناف در کشورهای مختلف گردیده است. در این مطالعه، روند تاسیس بانک های بند ناف از تاسیس تاکنون و ضرورت بر حضور این بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: مطالب این مطالعه مروری، برگرفته از مقالات، سایت های درگیر در جمع آوری، نگهداری و پیوند خون بند ناف و تجربیات نویسنده است.
یافته ها: گسترش بانک های خون بند ناف جهت توسعه مراکز پیوند و درمان بیماران از ضروریت های غیر قابل انکار در نظام سلامت جامعه می باشد.
نتیجه گیری: در جوامعی که دولت دارای توانایی تاسیس بانک عمومی خون بند ناف می باشد و حمایت از آن را بر عهده می گیرد، گسترش بانک های عمومی، بر توسعه بانک های خون بند ناف خصوصی ارجحیت دارد.