سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رمضان زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
امید فروغ – دانشجوی دکتری مهندسی معدن
سیامک هاشمی – دکتری ژئوتکنیک انجمن تونل ایران
علی بازقندی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

درسالهای اخیر تعداد قابل توجهی تونل با کاربری های متنوع با استفاده از روشهای مکانیزه یا حفاری و آتشباری درکشور اجرا شده یا درحال ساخت است درحال حاضر اطلاعات کامل و دقیقی از کم و کیف این پروژه ها در دسترس نیست تجربیات حاصل از این پروژه ها می توانددر پروژه های آتی از بسیاری از نارسایی هایی که قبلا رخ داده جلوگیری کند این موضوع مستلزم ثبت تجربیات پروژه های اتمام یافته و پروژه های درحال اجرای فعلی است نرم افزار بانک اطلاعات تونل م یتواند در جهت نهادینه کردن فرایند مستندسازی این پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد داده های ورودی این سامانه شامل اطلاعات شناسنامه ای پروژه خلاصه اطلاعات طراحی مطالعات پایه و اطلاعات زمان اجراست بطور کلی این بانک اطلاعاتی شامل سه بخش اصلی اطلاعات کلی و قرار دادی طراحی و اطلاعات زمان اجرا می باشد. اجرای این پروژه اینترنتی شامل مراحل طرح ریزی تحلیل نیازمندی ها طراحی، تولید صفحات و آزمایش بوده است.