سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا حسین حاجه – کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر

چکیده:

رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است ظهور پدیده هایی چون کسب وکار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیت های گستردها ی صورت گرفته لیکن نبود برخی زیرساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیت ها شده است دراین مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف ویژگیها و الزامات بانکداری الکترونیک ابزارها و کانالهای بانکداری الکترونیک، و چالشهای پیش روی آن معرفی شود و وضعیت هریک بصورت اجمالی مورد بررسی قرارگیرد.