سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرنگ کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی ت
وحید یاری قلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی ت
فرانک سعیدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی ت

چکیده:

رشد وگسترش سریع شهرها باعث شده است که شهرها با مشکلات فراوانی رو برو باشند .یکی از این مشکلات کمبود فضای سبز شهری است. فضا سبزی که باعث پیوند انسان شهرنشین با طبیعت میشود ولی متاسفانه کمبود شدید زمینو بورس بازی های موجود و… بر اثر رشد شهرها باعث شده قسمت کمی از کاربریها به فضای سبز تخصیص داده شود . فضاهای سبز شهری بخشی از ساختارشهری میباشند که جانمایی و ایجاد آن می بایست در راستای ضرورت زندگیشهری و در پاسخگویی نیاز شهروندان باشد . دراین میان پشت بام های شهری به عنوان فضاهای بدون کاربری وفراموش شده میتواند زمینه خوبی برای تامین فضای سبز مورد نیاز شهرها مورد استفاده قرار گیرد. بام سبز گامی بسوی توسعه پایدار است و علاوه بر زیبایی، دارای فواید اقتصادی و اکولوژیکی و اجتماعی و فرهنگی می باشد و ایران می تواند با سیاستهای تشویقی، مشوقی در مسیر توسعه پایدار و بام سبز باشد. مقاله حاضر سعی دارد که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی به معرفی بام سبز با توجه به تجربیات کشورهای پیشگام دراین زمینه به عنوان روشی جدید در تامین فضای سبز شهری بپردازد