سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ماریا برزگر –

چکیده:

شناخت معماری بومی هرمنطقه ای درسی عمیق و پربار برای طراحی و ساخت و سازهای امروز است و امری مهم برای هویت بخشیدن به معماری امروز اما متاسفانه دربناهای امروزی جایگاه این مهم نادیده گرفته شده و حتی به فراموشی سپرده شده است ماحصل این اغفال بزرگ سیمای نابسامان و نازیبای شهرها و بسیاری از روستاهای ماست که با معماری بومی خود کاملا بیگانه اند از انجا که سقف شیبدار عاملی مهم در ایجاد هویت بصری درمعماری شمال ایران بوده است دراین مقاله این جزء مهم معماری یعنی سقف درمعماری مسکونی گذشته شهر ساری مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و درانتها قابلیت استفاده از آن درم عماری امروز نیز مطرح شد.