سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه استخر – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی – گروه معماری – واحد بوشهر
زهرا امان پور – کارشناس ارشد طراحی شهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – گروه
مریم زارعی – کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی – دانشگاه آزاد اسلامی
فاطمه کریمیان – کارشناس ارشد طراحی شهری – دانشکده هنر و معماری – گروه شهرسازی

چکیده:

در دنیای امروز چشم انداز انسان از فضای شهری اطرافش تنها از محیط مصنوع تشکیل شده است و روز به روز سطح این محیطهای مصنوع نسبت به فضاهای طبیعی شهر در حال گسترش است.در ایران نیز پیرو همین روند، کالبد زندگی سنتی ما به زندگی آپارتمانی بدون هیچ گونه فضای طبیعی تغییر شکل دادهاند، و این در حالی است که هنوز هم نیاز انسان به طبیعت در نهاد او زنده است. بام سبز می تواند فضای سبز از دست رفته شهری را زنده سازد و موجب پایداری محیط و افزایش کیفیتهای محیطیگردد. در این مقاله، ضمن نگاهی بر ویژگیهای بام سبز، برای رفع کمبود فضای سبز شهرها به بیان مزیت های آن در راستای مبحث پایداری محیط و نگهداشت انرژی پرداخته میشود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مطالب علمی بر گرفته از تجارب اجرایی انجام شده و سایت های معتبر علمی میباشد.