سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید شجاعی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، گروه معماری، بهبهان، ایران

چکیده:

بدون شک با توجه به روند رو به رشد جمعیت و توسعه صنعت، کاهش مصرف انرژی هدفی ایده آل است که رسیدن به آن بسیار دشوار است . در بخش های مختلف جامعه بویژه ساختمان ها خلاقیت ها و تمهیداتی باید اتخاذ شود که نیاز به مصرف انرژی را کاهش دهد و از سویی روشی منطبق و همگام با طبیعت نیز باشد . در بخش ساختمان استفاده از فناوری های نوین مانند ساختمان های خورشیدی، استفاده از زباله در تولید انرژی، بام سبز، چیدمان ساختمان ها برای ایجاد شدن یا نشدن سایه بر روی هم می تواند در کاهش تقاضای انرژی و صرفه جویی در مصرف انرژی و در نهایت گامی مثبت در مبارزه با تغییر اقلیم بسیار سودمند باشد . در این مقاله جنبه های مختلف بام سبز به عنوان یکی از رویکرد های نو معماری و شهر سازی و برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار و مشکلات و موانع اجرایی و نیز برخی راهکاهای توسعه و ترویج آن در کشور که می تواند نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز و کاهش روند رو به رشد و نگران کننده تغییر اقلیم داشته باشد، بررسی شده است .